Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2014

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem