Številka 8/2001

9. 11. 2001 1029
Odlok o gospodarskih javnih službah (Številka 8/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.10.2001
Začetek veljavnosti: 10.11.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o avto-taksi prevozih (Številka 8/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.10.2001
Začetek veljavnosti: 10.11.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2002 (Številka 8/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.10.2001
Začetek veljavnosti: 10.11.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke komunalne takse v Občini Bohinj za leto 2002 (Številka 8/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.10.2001
Začetek veljavnosti: 10.11.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Triglavski narodni park (Številka 8/2001)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 24.10.2001
Začetek veljavnosti: 09.11.2001
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)