Številka 1/2017

3. 3. 2017 1434
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 1/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2017
Začetek veljavnosti: 18.03.2017
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v občini Bohinj (Številka 1/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2017
Začetek veljavnosti: 04.03.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »BJ-4« (Številka 1/2017)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 22.02.2017
Začetek veljavnosti: 04.03.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)