Številka 9/2001

18. 12. 2001 1300
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 9/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2001
Začetek veljavnosti: 19.12.2001
Konec veljavnosti: 16.06.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Bohinj (Številka 9/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2001
Začetek veljavnosti: 19.12.2001
Konec veljavnosti: 25.10.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2002 (Številka 9/2001)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 12.11.2001
Začetek veljavnosti: 18.12.2001
Tip objave: Drugo
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča