Številka 3/2011

8. 4. 2011 1475
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj (Številka 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 23.04.2011
Konec veljavnosti: 25.10.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj (Številka 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj (Številka 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 23.04.2011
Konec veljavnosti: 21.04.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 (Številka 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 08.04.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar - planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk (Številka 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011
Konec veljavnosti: 12.05.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o določitvi cen voženj s turističnim čolnom (Številka 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gostinstvo in turizem