Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010

Predpisi, na katere predpis vpliva