Številka 4/2013

7. 6. 2013 1333
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013 - I (Številka 4/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2013
Začetek veljavnosti: 08.06.2013
Konec veljavnosti: 31.12.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih (Številka 4/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2013
Začetek veljavnosti: 08.06.2013
Konec veljavnosti: 06.06.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina - Voje in Vogar - planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk (Številka 4/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2013
Začetek veljavnosti: 08.06.2013
Konec veljavnosti: 14.03.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze