Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih

Predpisi, na katere predpis vpliva