Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno sušenje krme v kozolcih

Predpisi, na katere predpis vpliva