Številka 3/2019

12. 4. 2019 1208
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2018 (Številka 3/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj (Številka 3/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Začetek veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Bohinj (Številka 3/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Trgovina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 3/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Bohinj (Številka 3/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Začetek veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno sušenje krme v kozolcih (Številka 3/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Začetek veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj (Številka 3/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Začetek veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic (Številka 3/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Konec veljavnosti: 21.03.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze