Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva