Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva