Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Bohinj (neuradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva