Številka 4/2008

9. 5. 2008 1492
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 4/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2008
Začetek veljavnosti: 24.05.2008
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste Stara Fužina - Voje in Vogar - planina Blato ter ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk (Številka 4/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2008
Začetek veljavnosti: 24.05.2008
Konec veljavnosti: 09.04.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze