Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera

Predpisi, na katere predpis vpliva