Številka 3/2022

4. 4. 2022 794
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Bohinj (Številka 3/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 19.04.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu občine Bohinj (Številka 3/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 19.04.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o denarnih nagradah športnikom občine bohinj za vrhunske športne dosežke (Številka 3/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 05.04.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v Občini Bohinj (Številka 3/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 05.04.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o določitvi javne Infrastrukture na področju kulture (Številka 3/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 04.04.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Popravek Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic (Številka 3/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 04.04.2022
Začetek veljavnosti: 04.04.2022
Konec veljavnosti: 08.06.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze