Številka 1/2018

6. 4. 2018 1490
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2017 (Številka 1/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 06.04.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bohinj (Številka 1/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 21.04.2018
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bohinj (Številka 1/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 21.04.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 1/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 21.04.2018
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj (Številka 1/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 07.04.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic (Številka 1/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 21.04.2018
Konec veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 1/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 07.04.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro