Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva