Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva