Številka 5/2017

7. 7. 2017 805
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017-I (Številka 5/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2017
Začetek veljavnosti: 08.07.2017
Konec veljavnosti: 31.03.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine