Odlok o dopolnitvi Odloka o prometnem režimu občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva