Številka 3/2012

11. 5. 2012 1449
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2011 (Številka 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2012
Začetek veljavnosti: 11.05.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o taborjenju v Občini Bohinj (Številka 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2012
Začetek veljavnosti: 26.05.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Družbene dejavnosti
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bohinj (Številka 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2012
Začetek veljavnosti: 26.05.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o upravljanju z vzletno - pristajalnimi mesti za jadralne padalce (Številka 3/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2012
Začetek veljavnosti: 12.05.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Družbene dejavnosti
Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar - planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk (Številka 3/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2012
Začetek veljavnosti: 12.05.2012
Konec veljavnosti: 08.06.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze