Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva