Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2011

Predpisi, na katere predpis vpliva