Sklep o upravljanju z vzletno - pristajalnimi mesti za jadralne padalce