Sklep o spremembi sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic

Predpisi, na katere predpis vpliva