Sklep o spremembah Sklepa odoločitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic

Predpisi, na katere predpis vpliva