Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem