Številka 2/2020

6. 3. 2020 779
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Bohinj (Številka 2/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.02.2020
Začetek veljavnosti: 21.03.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic (Številka 2/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.02.2020
Začetek veljavnosti: 21.03.2020
Konec veljavnosti: 22.02.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze