Popravek Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic

Predpisi, na katere predpis vpliva