Številka 2/2024

5. 2. 2024 81
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah (Številka 2/2024)
Status: Sprejeto (še ne veljavno)
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2024
Začetek veljavnosti: 08.07.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic (Številka 2/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2024
Začetek veljavnosti: 06.02.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 2/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2024
Začetek veljavnosti: 06.02.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o potrditvi mandata (Številka 2/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2024
Začetek veljavnosti: 25.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja