Številka 2/2022

7. 2. 2022 294
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic (Številka 2/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.2022
Začetek veljavnosti: 22.02.2022
Konec veljavnosti: 01.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2022 (Številka 2/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 01.01.2022
Začetek veljavnosti: 08.02.2022
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Sklep o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »BB-31 – Kamp Danica« (Številka 2/2022)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 27.01.2022
Začetek veljavnosti: 08.02.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)