Številka 1/2021

5. 2. 2021 463
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev žičniške naprave »Kozji hrbet« (Številka 1/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2021
Začetek veljavnosti: 06.02.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odredba o spremembi Odredbe o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur ter delovnega časa v občinski upravi Občine Bohinj (Številka 1/2021)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 26.01.2021
Začetek veljavnosti: 06.02.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o spremembah Sklepa odoločitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic (Številka 1/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2021
Začetek veljavnosti: 06.02.2021
Konec veljavnosti: 22.02.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 1/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2021
Začetek veljavnosti: 06.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro