Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma

Predpisi, na katere predpis vpliva