Številka 8/1999

29. 10. 1999 1270
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj (Številka 8/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.1999
Začetek veljavnosti: 30.10.1999
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o štipendiranju v Občini Bohinj (Številka 8/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.1999
Začetek veljavnosti: 30.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bohinj (Številka 8/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.1999
Začetek veljavnosti: 30.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o zazidalnem načrtu Športno rekreacijski center »Danica« v Bohinjski Bistrici (Številka 8/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.1999
Začetek veljavnosti: 30.10.1999
Konec veljavnosti: 26.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Bohinj (Številka 8/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 01.10.1999
Začetek veljavnosti: 30.10.1999
Konec veljavnosti: 16.02.2002
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o določitvi vrednosti točke komunalne takse v Občini Bohinj za leto 2000 (Številka 8/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.09.1999
Začetek veljavnosti: 30.10.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Pravilnik o štipendiranju v Občini Bohinj (Številka 8/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.1999
Začetek veljavnosti: 30.10.1999
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila