19. redna seja Občinskega sveta

592
Seja je potekala dne 25.02.2021 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o pokopališkem redu v Občini Bohinj (Številka 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2021
Začetek veljavnosti: 20.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Bohinj (Številka 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2021
Začetek veljavnosti: 20.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Bohinj (Številka 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2021
Začetek veljavnosti: 20.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma (Številka 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2021
Začetek veljavnosti: 20.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Pravilnik o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Bohinj (Številka 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2021
Začetek veljavnosti: 06.03.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020 (Številka 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2021
Začetek veljavnosti: 20.03.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep o potrditvi mandata (Številka 2/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2021
Konec veljavnosti: 24.11.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja