Sklep o potrditvi mandata

Predpisi, na katere predpis vpliva