Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva