Številka 3/2003

6. 6. 2003 1288
Odlok o razveljavitvi Odloka o višini in načinu plačila članarine Lokalni turistični organizaciji Bohinj (Številka 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2003
Začetek veljavnosti: 07.06.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj (Številka 3/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2003
Začetek veljavnosti: 07.06.2003
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Triglavski narodni park - v Občini Bohinj (Številka 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2003
Začetek veljavnosti: 14.06.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o ureditvenem načrtu Ribčev Laz – Pod Skalco (T9/1) (Številka 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2003
Začetek veljavnosti: 06.06.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 2002 (Številka 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2003
Začetek veljavnosti: 07.06.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ceniku za najem garaž v stanovanjskih stavbah (Številka 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2003
Začetek veljavnosti: 29.06.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja, prodaja in dodelitve nepremičnin
Sklep o določitvi cen najemnin za poslovne prostore, ki se oddajajo v najem brez javnega razpisa (Številka 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2003
Začetek veljavnosti: 29.05.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja, prodaja in dodelitve nepremičnin
Popravek sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2003 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj (Številka 3/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 06.06.2003
Konec veljavnosti: 29.04.2004
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prispevki