Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva