Številka 4/2016

6. 5. 2016 2128
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj (Številka 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2016
Začetek veljavnosti: 21.05.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda (Številka 4/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2016
Začetek veljavnosti: 21.05.2016
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 (Številka 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2016
Začetek veljavnosti: 06.05.2016
Sklep o določitvi pogojev delovanja vstopno izstopnih mest (Številka 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 04.04.2016
Začetek veljavnosti: 06.05.2016