Sklep o določitvi pogojev delovanja vstopno izstopnih mest

Predpisi, na katere predpis vpliva