Številka 3/2000

28. 4. 2000 1004
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1999 (Številka 3/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.04.2000
Začetek veljavnosti: 29.04.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj (Številka 3/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.04.2000
Začetek veljavnosti: 29.04.2000
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Bohinj (Številka 3/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.04.2000
Začetek veljavnosti: 29.04.2000
Konec veljavnosti: 13.12.2003
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo