Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizaciji za območje Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva