Številka 5/2000

1. 8. 2000 1449
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2000 (Številka 5/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2000
Začetek veljavnosti: 02.08.2000
Konec veljavnosti: 09.01.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj (Številka 5/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2000
Začetek veljavnosti: 02.08.2000
Konec veljavnosti: 30.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki (Številka 5/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2000
Začetek veljavnosti: 02.08.2000
Konec veljavnosti: 23.07.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odredba o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj (Številka 5/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2000
Začetek veljavnosti: 02.08.2000
Konec veljavnosti: 06.08.2005
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o odvzemu statusa javno dobro (parc. št. 566/11, 566/12, 566/13 in 1461/1 k.o. Boh. Bistrica) (Številka 5/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2000
Začetek veljavnosti: 02.08.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizaciji za območje Občine Bohinj (Številka 5/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 01.08.2000
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Bohinj (Številka 5/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 02.08.2000
Konec veljavnosti: 16.02.2002
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Občinska uprava
Odločba (odvzem statusa javno dobro in izvzem iz javne rabe parc. št. 566/11, 566/12, 566/13 in 1461/1 k.o. Boh. Bistrica) (Številka 5/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 21.07.2000
Začetek veljavnosti: 02.08.2000
Tip objave: Namera, odločba
Vsebina: Javno dobro