Odlok o (11) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva