Številka 1/2010

5. 2. 2010 1567
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (krajše: PUP PC Bohinj) (Uradno prečiščeno besedilo - PUP PC Bohinj - UPB1) (Številka 1/2010)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2010
Začetek veljavnosti: 06.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Pravilnik o uporabi in najemu šotora (Številka 1/2010)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 26.01.2010
Začetek veljavnosti: 20.02.2010
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odobra Občine Bohinj (Številka 1/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Nadzorni odbor
Datum sprejetja: 18.01.2010
Začetek veljavnosti: 20.02.2010
Konec veljavnosti: 05.10.2019
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o redakcijskem popravku grafičnega dela prostorskih sestavin Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica (Številka 1/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2010
Začetek veljavnosti: 06.02.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani