Številka 5/2013

2. 8. 2013 1472
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak (Številka 5/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.07.2013
Začetek veljavnosti: 17.08.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj (Številka 5/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.07.2013
Začetek veljavnosti: 02.08.2013
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)