Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva