Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva